Formål

at styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel, der er eller har været tjenestgørende i søværnet.

Foreningen retter sig således mod hele “det maritime Danmark”, både mænd og kvinder, og kan også optage mænd, der uden at have gjort tjeneste i søværnet, Marinehjemmeværnet eller handelsflåden, men som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv, og som i øvrigt har nærmere tilknytning hertil.

Marineforeningen arbejder ud fra den erkendelse, at Danmark er en maritim nation, hvis historie altid har været betinget af et troværdigt søforsvar, der kan hævde landets suverænitet. Hertil kommer, at den danske handelsflåde hører til en af de mest moderne og effektive i verden, hvilket ligeledes er medvirkende til at tegne det maritime Danmark.

Marineforeningen har derfor gennem hele sin historie haft et tæt og godt samarbejde med søværnet og søfarten.

Marineforeningen lægger vægt på at bevare “god orlogsskik” og at videreføre de gode maritime traditioner.

Således har foreningen fra starten haft en særlig ministeriel tilladelse til at føre orlogsflaget med foreningens emblem i øverste stangfelt og hejst på flagspil, og alle møder og sammenkomster i de lokale marineforeninger indledes altid med, at orlogsflaget bliver hejst, hvorefter der afsynges 1. vers af “Kong Christian”, hvilket afspejler foreningens store respekt for fædreland, kongehus og søværn. En anden god orlogsskik er, at man i afdelingerne plejer det gode kammeratskab, som er kendetegnende for folk, der har gjort tjeneste i søværn og handelsflåden.

Bogmærk Permalink.

6 svar til Formål

 1. (Yahoo Dispatch) – Compliant Bleeding and Bruising. Your liver makes the things that assistant your blood clot. When it’s damaged, it can’t on enough. You power start to bleed smoothly and have trouble stopping it. Or you clout bruise easily. Refer to your dentist or other doctors before you secure any medical procedure. Treat cuts with pressing bandages and travel to the doctor right away. In an pinch, you’ll get platelets to substitute what you forgotten and viagra generic online pharmacy usa to hands your blood clot.
  Updated: April 30, 2019 19:39

 2. (BuzzFeed News) – Hepatitis C affects your liver the most, but it can creator problems with other body parts, too, cheap viagra online canadian pharmacy including your skin. Bumps, rashes, and itchy spots may be the first signs you mark of this infection.woman with jaundice. Most people who’ve been infected with the hepatitis C virus be done with in behalf of a protracted time before they be familiar with they accept it. That’s because there almost always aren’t any symptoms to save years. Sooner than the everything you notice changes on your pelt, that’s a advertisement the virus has already damaged your liver.
  Updated: September 7, 2019 17:45

 3. Underlying medical problems – Medical conditions can impact fertility in both men (online pharmacy viagra) and women. Just due to the fact that an specimen; thyroid imbalance or undiagnosed diabetes can bring to infertility. Impression is also associated with infertility; how in the world, it is not proficiently understood. Albeit, there are many female infertility medications or infertility medications that can arrogate you support you donnybrook this problem. June 10, 2019 20:11

 4. Greggmeete siger:

  Полезно

 5. Set aside exposed why cvs pharmacy is the top stimulant handling to conduct towards man impotence. a is an Erectile Dysfunction (ED) medicine. When a bracelets is sexually perturbed, the penis gets erected, but ED hampers this power or line destroys it.

 6. (BuzzFeed News) – Genuine side effects are also linked with a. They are penis erection in behalf of more than 4 hours, caddy discomfort, staunch heartbeat, puffiness of the tongue, hives, abdominal wretchedness, bleeding, despotic dizziness, shortness of breath, feelings revile, strokes, blood urgency puzzle, etc. they all are absolutely destructive and essential pensive thought. That being so, aim can i buy viagra over the counter at walgreens back without hold up as they appear, else these symptoms can change passion intimidating too. January – 16, 2019 14:20

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.