Medlemsskab

Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse,
optages myndige danske mænd og kvinder:
1. Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller
Marinehjemmeværnet (*)

eller

2. Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet, eller som nærer
interesse for orlogs- eller handelsflåden (**) og dermed beslægtede erhverv.
*) Marinehjemmeværnet: Efter afsluttet grunduddannelse.
**) Handelsflåden: Med søfartsrelateret uddannelse begrænset til
officerer, skibsassistenter, skibskokke, samt erhvervsfiskere.

 

Hører du til en af ovennævnte kategorier og ønsker at blive medlem af
Næstved Marineforening kan du kontakte et medlem af bestyrelsen eller
møde op i Marinestuen i åbningstiden.

 

Kontingent udgør pt. kr. 350,- pr. år + engangsbeløb kr. 75,- i indmeldelse.
Til gengæld modtager du et medlemsemblem, landsforeningens blad
”Under Dannebrog” 6 gange om året, samt Næstved Marineforenings blad
”Sidste nyt fra Banjerne” 3 gange om året, hvor du bl.a. kan se
kommende arrangementer.

Lukket for kommentarer.