Skyttelav

Formand:                                     Kasserer:

Flemming Ravn                          Jens Kammersgaard

Tlf. 40829825                             Tlf. 30500007

Næstformand:                            Suppleant:

Lars Ellersted                              René Juul Petersen

Tlf. 81440852                              Tlf. 29271739

E-mail til skyttelav: skyttelav@naestvedmarineforening.dk

 

Bestyrelsen består af formand,  næstformand, kasserer, bestyrelsessuppleant samt 2 bilagskontrollanter.

Der afholdes generalforsamling hvert år i febuar måned.

Skyttelavet skyder på Holmegaard Skytteforening’s skydebaner hver anden søndag i de ulige uger.

Se datoer under fanen aktiviteter.

Marineforeningens Skyttelav deltager hvert år i:

Marineforeningens Landsskyttestævne, som afholdes 3. weekend i marts.

Skyttelavet er Marineforeningen behjælpelig med at afholde Fregatskydning første søndag i september.

Afholdes på skydebanen i Toksværd.

Skyttelavet deltager for Marineforeningen i Sydsjællandske Soldaterforeningers Centralsammenslutning’s (SAMVIRKET) pokalskydning i september på skydebanen i Toksværd.

Flemming Ravn

Formand for Skyttelavet

Lukket for kommentarer.