Skyttelav

 Næstved                                     Marineforening

 Marineforeningens

Skyttelav

Skyttelavet består af en bestyrelse med formand, kasserer , et bestyrelsesmedlem og  en bestyrelsessuppleant samt 2 bilagskontrollanter, og der afholdes generalforsamling i maj måned.

 

Skyttelavet skyder i Holmegaard Skytteforenings lokaler hver anden søndag i ulige uger.

Se under fanen aktiviteter.

 

 

Marineforeningens Skyttelav deltager hvert år i:

 

  • Marineforeningens Landsskyttestævne, som afholdes 3. weekend i marts.
  • Skyttelavet er Marineforeningen behjælpelig med at afholde Fregatskydning første søndag i september. Afholdes på skydebanen i Toksværd.
  • Skyttelavet deltager for Marineforeningen i Sydsjællandske Soldaterforeningers Centralsammenslutning's (SAMVIRKET) pokalskydning i september på skydebanen i Toksværd.

Flemming Ravn

 

Formand for Skyttelavet