Medlemsskab

Som medlem af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder:

 

1. Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet.

eller

2. Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet, eller som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.

 

Ønsker at blive medlem af Næstved Marineforening kan du kontakte et medlem af bestyrelsen eller møde op i Marinestuen’s åbningstid.

 

Kontingent udgør pt. kr. 400,- pr. år + engangsbeløb kr. 75,- i indmeldelse.
Til gengæld modtager du et medlemsemblem, landsforeningens blad ”Under Dannebrog” 6 gange om året, samt

Næstved Marineforenings blad ”Sidste nyt fra Banjerne” 4 gange om året, hvor du bl.a. kan se kommende arrangementer.

 

Lukket for kommentarer.